Tilløber Katte

Når en fremmed kat begynder at holde til i haven, er pelsen soigneret og ser katten generelt pæn og rask ud, så er det måske ikke en oplagt tilløber. Fordi du ser den en gang imellem, er det ikke ensbetydende med, at katten er hjemløs.

I foråret og sensommeren, hvor kattens kønsdrift sætter ind, kan kattens behov for at vandre være større end normalt. Hermed er den også i større risiko for at komme uden for de vante omgivelser hvorfor det kan tage den lidt længere tid at finde hjem igen.

Mange katte bliver i sommerperioderne passet af andre, og dermed er kattens normale rytme brudt. Der er risiko for, at katten for en periode måske forlader hjemmet, ferierer på fremmed territorium, som fx sommerhusområde, kolonihave osv. hvilket ikke nødvendigvis gør den hjemløs.

Hold øje med katten

Læg mærke til om den fortsat opholder sig hos dig, og om kattens almene sundhedstilstand forandrer sig. I denne periode sørger du for at give katten lidt mad. Hvis katten har et hjem, er det vigtigt, den får sine hovedmåltider dér. Det er altid kattens tarv som er vigtigst, og som bør tælle mest, når du overvejer, hvad der skal ske med katten. Er du i tvivl kan du altid søge råd og vejledning hos Kattens Værn.

For at hjælpe katten kan du gøre følgende:

Som det første tjekker du om katten er øremærket. Såfremt katten ikke er mærket, kan du sætte et løst elastikhalsbånd om halsen med teksten: Ring venligst på telefon: (dit telefonnr.). I bedste fald får du kontakt med ejeren, eller andre, der også har observeret katten.
Sæt opslag op i nærmiljøet, som giver en god beskrivelse af katten og dit telefonnummer, evt. med billede af katten. Såfremt ingen har henvendt sig inden for 1 uge, tag da alle opslagene ned igen og sæt nye op andre steder, gerne i andre områder og længere væk.
Tal med naboer, vicevært, børnene i lokalområdet etc. som kan have kendskab til hvilke faste katte, der bor i området.

Før du kontakter et internat

er det i kattens bedste interesse, at du har afprøvet ovenstående råd for at undgå, at katten interneres unødigt. Har rådene ikke givet resultat, er du velkommen til at kontakte et af Kattens Værns internater. Du bør imidlertid være opmærksom på, at det enkelte internat kan være fyldt, og du bliver bedt om fortsat at holde øje med katten, indtil internatet har plads. Ring altid først, du kan ikke  komme uanmeldt med katten, da vi ikke har mulighed for at tage en kat direkte ind uden et dyrlægetjek først.

Er katten øremærket

bedes du aflæse koden omhyggeligt. De fleste øremærkninger står tydeligt, andre kan virke uklare. Med lidt hjælp fra fedtstof (f.eks. smør, madolie eller lign.) indgnides øret, lad det virke nogle minutter, hvorefter du kan lyse med en lommelygte fra bagsiden af kattens øre. Fedtstoffet gør, at tatoveringen fremstår tydeligere. 

I Danmark består et øremærke altid af tre bogstaver efterfulgt af tre tal. 
Når øremærket er aflæst, kontakt da Det Danske Katteregister eller Dansk Katteregister
så katten kan blive genforenet med sin ejer.
Katte (oftest racekatte) kan også være mærket med chip, som kun kan aflæses hos en dyrlæge ved hjælp af en scanner.

Er katten IKKE øremærket

og kan du ikke finde frem til dens ejer, kan du vælge at beholde katten, som du bør få dyrlægetilset, vaccineret og neutraliseret samt øremærket, det kan du også få hjælp til gennem Kattens Værn. 

Der er forskel

på om katten betegnes som en tilløber eller en vildtlevende, herreløs kat. Sidstnævnte kan ikke umiddelbart tages op og er menneskesky, hvor en tilløber typisk er en tamkat, der måske ikke kan finde hjem igen.

Hvis din kommune har en aftale med Kattens Værn om indfangning, er det udelukkende  vildtlevende, herreløse katte, der er omfattet af aftalen.
Indfangning og aflivning af herreløse, vildtlevende katte må kun ske ved henvendelse til Sønderborg Kommune. Du skal kontakte Teknik og Miljø, Livi Trygstad tlf. 88 72 54 97.

Brug af fælder

Veterinærdirektoratet har udarbejdet faste regler for anvendelse af fælder til indfangning af vildtlevende, herreløse katte. 
Heri står bl.a. hvornår fælderne skal tilses, hvor længe katten må sidde i fælden, og hvorledes katten skal behandles, når den er i fælden. Selvom du har lånt fælden fra en dyrlæge eller kommunen, der skal sørge for at instruere dig i brugen heraf, er det også din pligt at sørge for at reglerne overholdes.
Indfangning er en alvorlig sag, og det skal det også være. Du påtager dig derfor et stort ansvar, når du f.eks. låner fælder til indfangning af katte. 

I tvivl?

Er du i tvivl om, hvad der er det rigtige, kan du altid søge råd og vejledning hos Kattens Værn.

Det vigtigste er altid, at katten ikke bliver ladt i stikken.